Hỗ trợ công nhân, công ty miễn tiền thuê trọ

Toàn cảnh khu nhà trọ của Cty cổ phần Điện tử Sj Vina (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).
Toàn cảnh khu nhà trọ của Cty cổ phần Điện tử Sj Vina (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).
Toàn cảnh khu nhà trọ của Cty cổ phần Điện tử Sj Vina (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).
Lên top