Hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Các công nhân nhận gạo hỗ trợ từ chương trình. Ảnh: Ngọc Thủy
Các công nhân nhận gạo hỗ trợ từ chương trình. Ảnh: Ngọc Thủy
Các công nhân nhận gạo hỗ trợ từ chương trình. Ảnh: Ngọc Thủy
Lên top