Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đà Nẵng:

Hỗ trợ CNVCLĐ bị tai nạn lao động 800 ngàn đồng/người trong dịp tết