Hỗ trợ cho gia đình khó khăn có nạn nhân bị tai nạn giao thông

Trao hỗ trợ cho những gia đình khó khăn có nạn nhân của tai nạn giao thông. Ảnh: CA.
Trao hỗ trợ cho những gia đình khó khăn có nạn nhân của tai nạn giao thông. Ảnh: CA.
Trao hỗ trợ cho những gia đình khó khăn có nạn nhân của tai nạn giao thông. Ảnh: CA.
Lên top