LĐLĐ tỉnh Quảng Trị:

Hỗ trợ cho công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị trao gạo cho người lao động. Ảnh: HT.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị trao gạo cho người lao động. Ảnh: HT.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị trao gạo cho người lao động. Ảnh: HT.
Lên top