“Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2019 - 2023”:

Hỗ trợ chăm lo Tết cho hơn 3 triệu người/năm

Chương trình sẽ mang lại nhiều lợi ích chính trị, vật chất và tinh thần cho đoàn viên, NLĐ. Ảnh: T.E.A
Chương trình sẽ mang lại nhiều lợi ích chính trị, vật chất và tinh thần cho đoàn viên, NLĐ. Ảnh: T.E.A
Chương trình sẽ mang lại nhiều lợi ích chính trị, vật chất và tinh thần cho đoàn viên, NLĐ. Ảnh: T.E.A
Lên top