Hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến"

Tổng LĐLĐVN quyết định hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên người lao động đang thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến”. Ảnh minh hoạ: Kiều Vũ
Tổng LĐLĐVN quyết định hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên người lao động đang thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến”. Ảnh minh hoạ: Kiều Vũ
Tổng LĐLĐVN quyết định hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên người lao động đang thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến”. Ảnh minh hoạ: Kiều Vũ
Lên top