Hỗ trợ bữa ăn cho NLĐ thực hiện “3 tại chỗ”: “Bão like” từ doanh nghiệp

Bữa ăn công nhân đang thực hiện “3 tại chỗ” tại Công ty CP Nhôm Đô Thành (Hà Nội). Ảnh: Cường Ngô
Bữa ăn công nhân đang thực hiện “3 tại chỗ” tại Công ty CP Nhôm Đô Thành (Hà Nội). Ảnh: Cường Ngô
Bữa ăn công nhân đang thực hiện “3 tại chỗ” tại Công ty CP Nhôm Đô Thành (Hà Nội). Ảnh: Cường Ngô
Lên top