Hỗ trợ bữa ăn cho NLĐ “3 tại chỗ” là chủ trương rất nhân văn của Công đoàn

Người lao động Công ty CP Caosu Đà Nẵng trong bữa ăn ca khi thực hiện "3 tại chỗ". Ảnh: CTCC
Người lao động Công ty CP Caosu Đà Nẵng trong bữa ăn ca khi thực hiện "3 tại chỗ". Ảnh: CTCC
Người lao động Công ty CP Caosu Đà Nẵng trong bữa ăn ca khi thực hiện "3 tại chỗ". Ảnh: CTCC
Lên top