Hỗ trợ ăn ca: Xong thủ tục đến đâu chi ngay đến đó

Công nhân tham gia sản xuất “3 tại chỗ” trong Công ty TNHH Earth Corporation Việt Nam (tỉnh Bình Dương). Ảnh: Đình Trọng
Công nhân tham gia sản xuất “3 tại chỗ” trong Công ty TNHH Earth Corporation Việt Nam (tỉnh Bình Dương). Ảnh: Đình Trọng
Công nhân tham gia sản xuất “3 tại chỗ” trong Công ty TNHH Earth Corporation Việt Nam (tỉnh Bình Dương). Ảnh: Đình Trọng
Lên top