Hỗ trợ 780 triệu đồng ủng hộ chương trình "sóng và máy tính cho em"

Chủ tịch LĐLĐ huyện Lệ Thủy tiếp nhận sự hỗ trợ. Ảnh: LPL
Chủ tịch LĐLĐ huyện Lệ Thủy tiếp nhận sự hỗ trợ. Ảnh: LPL
Chủ tịch LĐLĐ huyện Lệ Thủy tiếp nhận sự hỗ trợ. Ảnh: LPL
Lên top