Hỗ trợ 60 triệu đồng xây, sửa chữa nhà Mái ấm công đoàn

Trao 25 triệu đồng hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn cho anh Hào. Ảnh: CĐ.
Trao 25 triệu đồng hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn cho anh Hào. Ảnh: CĐ.
Trao 25 triệu đồng hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn cho anh Hào. Ảnh: CĐ.
Lên top