LĐLĐ tỉnh Ninh Bình:

Hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ xây nhà "Mái ấm công đoàn" cho gia đình chị Nguyễn Thị Luân. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ xây nhà "Mái ấm công đoàn" cho gia đình chị Nguyễn Thị Luân. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ xây nhà "Mái ấm công đoàn" cho gia đình chị Nguyễn Thị Luân. Ảnh: NT
Lên top