Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

Hỗ trợ 500 triệu đồng tới nhân viên y tế tăng cường chống dịch COVID-19

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tiền hỗ trợ tới Bộ Y tế. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tiền hỗ trợ tới Bộ Y tế. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tiền hỗ trợ tới Bộ Y tế. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top