Hỗ trợ 500 triệu đồng lo Tết cho người nghèo ở Đắk Lắk

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao số tiền 500 triệu đồng hỗ trợ thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn Đắk Lắk. Ảnh: HL
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao số tiền 500 triệu đồng hỗ trợ thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn Đắk Lắk. Ảnh: HL
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao số tiền 500 triệu đồng hỗ trợ thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn Đắk Lắk. Ảnh: HL
Lên top