Tổng công ty Điện lực miền Trung:

Hỗ trợ 500 triệu đồng, chung tay phòng chống COVID-19

Phó Tổng Giám đốc EVNCPC Lê Nam Hải trao số tiền ủng hộ, góp phần động viên, hỗ trợ đơn vị bạn sớm vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19.
Phó Tổng Giám đốc EVNCPC Lê Nam Hải trao số tiền ủng hộ, góp phần động viên, hỗ trợ đơn vị bạn sớm vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19.
Phó Tổng Giám đốc EVNCPC Lê Nam Hải trao số tiền ủng hộ, góp phần động viên, hỗ trợ đơn vị bạn sớm vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19.
Lên top