Hỗ trợ 40 triệu đồng sửa chữa nhà cho đoàn viên công đoàn

Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM (đứng giữa) trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cán bộ công đoàn của Quận 9. Ảnh Đức Long.
Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM (đứng giữa) trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cán bộ công đoàn của Quận 9. Ảnh Đức Long.
Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM (đứng giữa) trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cán bộ công đoàn của Quận 9. Ảnh Đức Long.
Lên top