LĐLĐ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:

Hỗ trợ 40 “Mái ấm công đoàn” cho người lao động