Hỗ trợ 30 triệu đồng cho giáo viên, học sinh đang cách ly ở Điện Biên

Ông Phan Ngọc Khánh - Phó giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên (thứ 3 bên phải) trao quà cho giáo viên, học sinh tại điểm cách ly Trường Tiểu học & THCS Na Ư.
Ông Phan Ngọc Khánh - Phó giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên (thứ 3 bên phải) trao quà cho giáo viên, học sinh tại điểm cách ly Trường Tiểu học & THCS Na Ư.
Ông Phan Ngọc Khánh - Phó giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên (thứ 3 bên phải) trao quà cho giáo viên, học sinh tại điểm cách ly Trường Tiểu học & THCS Na Ư.
Lên top