Hỗ trợ 26.000 tỉ đồng chủ yếu cho công nhân, người lao động trực tiếp

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Đào Ngọc Dung thông tin về gói hỗ trợ 26.000 tỉ với người lao động. Ảnh: Trần Vương
Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Đào Ngọc Dung thông tin về gói hỗ trợ 26.000 tỉ với người lao động. Ảnh: Trần Vương
Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Đào Ngọc Dung thông tin về gói hỗ trợ 26.000 tỉ với người lao động. Ảnh: Trần Vương
Lên top