LĐLĐ THỪA THIÊN - HUẾ:

Hỗ trợ 22 “Mái ấm Công đoàn” cho người lao động trong Tháng Công nhân

Trong dịp Tháng Công nhân 2020, dự kiến sẽ có 22 đoàn viên, người lao động được hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn". Ảnh: P. Đạt
Trong dịp Tháng Công nhân 2020, dự kiến sẽ có 22 đoàn viên, người lao động được hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn". Ảnh: P. Đạt
Trong dịp Tháng Công nhân 2020, dự kiến sẽ có 22 đoàn viên, người lao động được hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn". Ảnh: P. Đạt
Lên top