Hỗ trợ 1.340 suất quà cho đoàn viên bị ảnh hưởng do COVID-19

Lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp COVID-19. Ảnh: CĐKCN
Lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp COVID-19. Ảnh: CĐKCN
Lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp COVID-19. Ảnh: CĐKCN
Lên top