Hỗ trợ 129 triệu đồng cho thầy, trò 4 tỉnh bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Công đoàn Giáo dục Việt Nam trong đợt hỗ trợ thầy, trò vùng dịch COVID-19 tại Hải Dương và Hà Nội. Ảnh: CĐGDVN.
Công đoàn Giáo dục Việt Nam trong đợt hỗ trợ thầy, trò vùng dịch COVID-19 tại Hải Dương và Hà Nội. Ảnh: CĐGDVN.
Công đoàn Giáo dục Việt Nam trong đợt hỗ trợ thầy, trò vùng dịch COVID-19 tại Hải Dương và Hà Nội. Ảnh: CĐGDVN.
Lên top