Hỗ trợ 100 triệu đồng đến những người lao động khó khăn tại TPHCM

Đoàn viên Công đoàn thuộc LĐLĐ TP. Huế tham gia chế biến các món ăn có thể bảo quản dài ngày để gửi tặng người dân TPHCM. Ảnh: LĐLĐ TP. Huế.
Đoàn viên Công đoàn thuộc LĐLĐ TP. Huế tham gia chế biến các món ăn có thể bảo quản dài ngày để gửi tặng người dân TPHCM. Ảnh: LĐLĐ TP. Huế.
Đoàn viên Công đoàn thuộc LĐLĐ TP. Huế tham gia chế biến các món ăn có thể bảo quản dài ngày để gửi tặng người dân TPHCM. Ảnh: LĐLĐ TP. Huế.
Lên top