Hỗ trợ 100% học phí khi NLĐ học nghề do doanh nghiệp yêu cầu

Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Phú Phạm Ngọc Lan (thứ hai từ trái qua) và Giám đốc Công ty TNHH Dược Ngọc Khánh (thứ hai từ phải qua) trao thỏa ước tập thể. Ảnh Đức Long
Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Phú Phạm Ngọc Lan (thứ hai từ trái qua) và Giám đốc Công ty TNHH Dược Ngọc Khánh (thứ hai từ phải qua) trao thỏa ước tập thể. Ảnh Đức Long
Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Phú Phạm Ngọc Lan (thứ hai từ trái qua) và Giám đốc Công ty TNHH Dược Ngọc Khánh (thứ hai từ phải qua) trao thỏa ước tập thể. Ảnh Đức Long
Lên top