LĐLĐ tỉnh Ninh Bình:

Hỗ trợ 10 tấn gạo cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao quà hỗ trợ cho CNLĐ. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao quà hỗ trợ cho CNLĐ. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao quà hỗ trợ cho CNLĐ. Ảnh: NT
Lên top