Hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi đoàn viên phải cách ly do dịch COVID-19

Công ty CP Hàng hải Liên minh hỗ trợ mỗi đoàn viên 1 triệu đồng trong thời gian cách ly phòng dịch COVID-19. Ảnh CTV
Công ty CP Hàng hải Liên minh hỗ trợ mỗi đoàn viên 1 triệu đồng trong thời gian cách ly phòng dịch COVID-19. Ảnh CTV
Công ty CP Hàng hải Liên minh hỗ trợ mỗi đoàn viên 1 triệu đồng trong thời gian cách ly phòng dịch COVID-19. Ảnh CTV
Lên top