Hồ sơ, thủ tục cần chuẩn bị để nhận tiền từ gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng

Hồ sơ, thủ tục cần chuẩn bị để nhận tiền từ gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng. Ảnh minh hoạ: Anh Thư
Hồ sơ, thủ tục cần chuẩn bị để nhận tiền từ gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng. Ảnh minh hoạ: Anh Thư
Hồ sơ, thủ tục cần chuẩn bị để nhận tiền từ gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng. Ảnh minh hoạ: Anh Thư
Lên top