Hộ kinh doanh khó khăn do COVID-19 mong chờ gói hỗ trợ của Chính phủ

Quán ăn phải đóng cửa theo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19.
Quán ăn phải đóng cửa theo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19.
Quán ăn phải đóng cửa theo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19.
Lên top