Hiệu quả từ việc đối thoại trực tiếp với lãnh đạo doanh nghiệp

Lãnh đạo CĐ TKV tặng mặt nạ phòng bụi cho CNLĐ Cty Than Quang Hanh. Ảnh: H.A
Lãnh đạo CĐ TKV tặng mặt nạ phòng bụi cho CNLĐ Cty Than Quang Hanh. Ảnh: H.A
Lãnh đạo CĐ TKV tặng mặt nạ phòng bụi cho CNLĐ Cty Than Quang Hanh. Ảnh: H.A
Lên top