Điểm sáng thực hiện bảo hiểm xã hội:

Hiệu quả từ phương pháp tuyên truyền “mưa dầm thấm lâu”

Ông Văn Phú Long - Giám đốc BHXH quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) - đưa ra những con số cụ thể giúp người dân hiểu về lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: PV
Ông Văn Phú Long - Giám đốc BHXH quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) - đưa ra những con số cụ thể giúp người dân hiểu về lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: PV
Ông Văn Phú Long - Giám đốc BHXH quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) - đưa ra những con số cụ thể giúp người dân hiểu về lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: PV
Lên top