LĐLĐ HAI TỈNH SÓC TRĂNG, TIỀN GIANG:

Hiệu quả thiết thực từ chương trình phúc lợi đoàn viên

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Tiền Giang thường xuyên vận động DN, thăm hỏi tạo nhiều phúc lợi cho đoàn viên và người lao động. Ảnh: P.V
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Tiền Giang thường xuyên vận động DN, thăm hỏi tạo nhiều phúc lợi cho đoàn viên và người lao động. Ảnh: P.V
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Tiền Giang thường xuyên vận động DN, thăm hỏi tạo nhiều phúc lợi cho đoàn viên và người lao động. Ảnh: P.V
Lên top