Hiểu đúng về thanh toán khi thông tuyến tỉnh khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế

Bệnh nhân khám chữa bệnh được bảo hiểm y tế chi trả, hưởng nhiều quyền lợi từ chính sách bảo hiểm y tế. Ảnh: Thùy Linh
Bệnh nhân khám chữa bệnh được bảo hiểm y tế chi trả, hưởng nhiều quyền lợi từ chính sách bảo hiểm y tế. Ảnh: Thùy Linh
Bệnh nhân khám chữa bệnh được bảo hiểm y tế chi trả, hưởng nhiều quyền lợi từ chính sách bảo hiểm y tế. Ảnh: Thùy Linh
Lên top