ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG HÁO HỨC VỚI “THÁNG CÔNG NHÂN” - KỲ 2:

Hiện thực hóa giấc mơ có nhà của đoàn viên

Khu nhà ở thiết chế công đoàn dành cho công nhân lao động ở tỉnh Hà Nam. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Khu nhà ở thiết chế công đoàn dành cho công nhân lao động ở tỉnh Hà Nam. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Khu nhà ở thiết chế công đoàn dành cho công nhân lao động ở tỉnh Hà Nam. Ảnh: HẢI NGUYỄN