Hiện đại hoá quản lý BHXH là yêu cầu cấp thiết

Trong thời gian qua, ngành BHXH đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ tốt người dân. Ảnh: H.A
Trong thời gian qua, ngành BHXH đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ tốt người dân. Ảnh: H.A
Trong thời gian qua, ngành BHXH đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ tốt người dân. Ảnh: H.A
Lên top