Hết thời lách luật ký hợp đồng lao động

Người lao động phải được ký hợp đồng lao động thay cho các loại hợp đồng khác. Ảnh minh họa: Nam Dương
Người lao động phải được ký hợp đồng lao động thay cho các loại hợp đồng khác. Ảnh minh họa: Nam Dương
Người lao động phải được ký hợp đồng lao động thay cho các loại hợp đồng khác. Ảnh minh họa: Nam Dương
Lên top