GIẢI THƯỞNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH LẦN THỨ III

Hết mình với công việc

Không chỉ giỏi nghề, anh Trương Thái Sơn (phải ảnh) còn là người nhiệt tình hướng dẫn cho thợ trẻ. Ảnh: PV
Không chỉ giỏi nghề, anh Trương Thái Sơn (phải ảnh) còn là người nhiệt tình hướng dẫn cho thợ trẻ. Ảnh: PV
Không chỉ giỏi nghề, anh Trương Thái Sơn (phải ảnh) còn là người nhiệt tình hướng dẫn cho thợ trẻ. Ảnh: PV
Lên top