Hệ thống xe buýt trợ giá ở Đà Nẵng: Đời sống người lao động hết sức khó khăn

Nhiều lao động là tài xế, phụ xe làm việc cho Công ty vận hành xe buýt công cộng Đà Nẵng đang bị nợ 4 tháng lương. Ảnh: Thuỳ Trang
Nhiều lao động là tài xế, phụ xe làm việc cho Công ty vận hành xe buýt công cộng Đà Nẵng đang bị nợ 4 tháng lương. Ảnh: Thuỳ Trang
Nhiều lao động là tài xế, phụ xe làm việc cho Công ty vận hành xe buýt công cộng Đà Nẵng đang bị nợ 4 tháng lương. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top