Hệ thống thông tin giám định BHYT là một bước tiến quan trọng

Đại diện BHXH giới thiệu về hệ thống thông tin giám định BHYT. Ảnh: H.A
Đại diện BHXH giới thiệu về hệ thống thông tin giám định BHYT. Ảnh: H.A
Đại diện BHXH giới thiệu về hệ thống thông tin giám định BHYT. Ảnh: H.A
Lên top