Góp ý dự thảo BLLĐ sửa đổi:

Hãy đặt mình vào vị trí người lao động trước khi thông qua luật

Nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng, đề nghị thực hiện đúng tuổi nghỉ hưu như quy định hiện hành. Ảnh Nam Dương.
Nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng, đề nghị thực hiện đúng tuổi nghỉ hưu như quy định hiện hành. Ảnh Nam Dương.
Nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng, đề nghị thực hiện đúng tuổi nghỉ hưu như quy định hiện hành. Ảnh Nam Dương.
Lên top