Chủ tịch Tổng LĐLĐVN kêu gọi toàn thể đoàn viên CĐ, CNVCLĐ toàn quốc:

Hãy có những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường