Hầu hết các đơn vị đều thực hiện tập thể dục giữa giờ

Công nhân TCty May 10 tập thể dục giữa giờ. Ảnh: Hải Anh
Công nhân TCty May 10 tập thể dục giữa giờ. Ảnh: Hải Anh
Công nhân TCty May 10 tập thể dục giữa giờ. Ảnh: Hải Anh
Lên top