Hậu Giang: Tổ chức Hội thi Bánh dân gian lần thứ II năm 2020

Các thí sinh dự thi sản phẩm bánh dân gian. Ảnh: Hoài Phúc
Các thí sinh dự thi sản phẩm bánh dân gian. Ảnh: Hoài Phúc
Các thí sinh dự thi sản phẩm bánh dân gian. Ảnh: Hoài Phúc
Lên top