Hậu Giang: Sôi nổi hoạt động “Tháng Công nhân” tại huyện vùng sâu

Triển khai mô hình “Mũ chắn giọt bắn” trong phòng, chống COVID-19 tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Ảnh: Hoài Phúc
Triển khai mô hình “Mũ chắn giọt bắn” trong phòng, chống COVID-19 tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Ảnh: Hoài Phúc
Triển khai mô hình “Mũ chắn giọt bắn” trong phòng, chống COVID-19 tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Ảnh: Hoài Phúc
Lên top