Hậu Giang: Ký kết thỏa thuận chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn

Liên đoàn lao động tỉnh Hậu Giang ký kết hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn. Ảnh: Hoài Phúc
Liên đoàn lao động tỉnh Hậu Giang ký kết hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn. Ảnh: Hoài Phúc
Liên đoàn lao động tỉnh Hậu Giang ký kết hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn. Ảnh: Hoài Phúc
Lên top