Hậu Giang: Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam

Các đại biểu dự họp mặt kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam đóng góp Quỹ Vì người nghèo. Ảnh: Hoài Phúc
Các đại biểu dự họp mặt kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam đóng góp Quỹ Vì người nghèo. Ảnh: Hoài Phúc
Các đại biểu dự họp mặt kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam đóng góp Quỹ Vì người nghèo. Ảnh: Hoài Phúc
Lên top