Hậu Giang: Hoạt động hướng về Miền Trung của một huyện vùng sâu

CĐCS trường tiểu học Lương Tâm 1, huyện Long Mỹ đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: hoài Phúc
CĐCS trường tiểu học Lương Tâm 1, huyện Long Mỹ đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: hoài Phúc
CĐCS trường tiểu học Lương Tâm 1, huyện Long Mỹ đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: hoài Phúc
Lên top