Hậu Giang: Bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho giáo viên nhân năm học mới

Đồng chí Ngô Hồng Luận - Chủ tịch LĐLĐ huyện Long Mỹ - trao quyết định sửa chữa "Mái ấm công đoàn" và tặng sản phẩm điện máy công đoàn. Ảnh: Hoài Phúc
Đồng chí Ngô Hồng Luận - Chủ tịch LĐLĐ huyện Long Mỹ - trao quyết định sửa chữa "Mái ấm công đoàn" và tặng sản phẩm điện máy công đoàn. Ảnh: Hoài Phúc
Đồng chí Ngô Hồng Luận - Chủ tịch LĐLĐ huyện Long Mỹ - trao quyết định sửa chữa "Mái ấm công đoàn" và tặng sản phẩm điện máy công đoàn. Ảnh: Hoài Phúc
Lên top