Hành trình gian nan “đòi” quyền lợi cho người lao động