Hành trình can thiệp để lao động Bùi Thị Thân về nước: Hạnh phúc ngày về!

Lao động Bùi Thị Thân đoàn tụ cùng con trai. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lao động Bùi Thị Thân đoàn tụ cùng con trai. Ảnh: Nhân vật cung cấp